چت دانلود

www.enjil.me

دوم یوحنا 1
1
مقدّمه
1از طرف یكی از رهبران كلیسا به آن بانوی برگزیدهٔ خدا و فرزندان او، كه نه تنها من واقعاً آنها را دوست دارم، بلكه همهٔ آنانی كه حقیقت را می‌شناسند. 2زیرا حقیقت در میان ما بوده و هست و تا ابد با ما خواهد بود. 3خدای پدر و عیسی مسیح پسر او، فیض، رحمت و آرامش به ما عنایت فرماید تا این بركات همیشه در حقیقت و محبّت از آن ما باشد.
حقیقت و محبّت
4وقتی شنیدم كه بعضی از فرزندان تو همان‌طور كه پدر ما فرمان داده است بر طبق حقیقت زندگی می‌کنند، خیلی خوشحال شدم. 5و اكنون ای بانو، خواهشی از تو دارم و آن این است كه به یكدیگر محبّت كنیم. من فرمان تازه‌ای به تو نمی‌دهم، بلكه همان فرمانی است كه از اول شنیدیم. 6منظور من از محبّت این است كه مطابق احكام خدا زندگی كنیم. آری، آن فرمان كه شما از اول شنیدید این است كه باید در محبّت زندگی كنید.
7فریبكاران بسیاری به سرتاسر جهان رفته‌اند، یعنی اشخاصی كه قبول نمی‌کنند، عیسی مسیح در جسم ظاهر شد. اینها فریبكار هستند! اینها «دشمن مسیح» هستند! 8مواظب باشید مبادا تمام كارهایی را كه ما برای شما کرده‌ایم، باطل سازید. برعکس، ما می‌خواهیم كه شما پاداش خود را کاملاً دریافت كنید.
9هرکه تعالیمش مطابق تعالیم مسیح نیست بلكه چیزهای دیگری را تعلیم می‌دهد، خدا با او نیست. امّا کسانی‌که به تعلیم مسیح وفادار هستند، هم خدای پدر را دارند و هم پسر را. 10اگر كسی نزد شما بیاید و این تعلیم درست را نیاورد، او را در خانهٔ خود نپذیرید و حتّی به او خوش‌آمد هم نگویید، 11زیرا هرکه به او خوش‌آمد گوید در کارهای شریرانهٔ او همدست شناخته می‌شود.
خاتمه
12اگر چه مطالب بسیاری هست كه باید به شما بنویسم، امّا فكر می‌کنم بهتر است آنها را با قلم و مركب روی كاغذ نیاورم و به جای آن، امیدوارم شما را شخصاً ببینم و روبه‌رو با شما صحبت كنم تا همهٔ ما کاملاً شاد شویم. 13فرزندان خواهر برگزیدهٔ تو سلام می‌رسانند.

آیا می فهمید آنچه را خوانده اید؟

چت با یک مسیحی
فصل بعدی

كتاب مقدس مسیحیان شامل ۶۶ كتاب می‌باشد كه در یك جلد جمع آوری شده است و مجموعاً كتاب مقدس خوانده می‌شود.

كتاب مقدس دارای دو قسمت بنام عهد عتیق و عهد جدید می‌باشد.

برای خواندن کتاب دیگری از کتاب مقدس، یک کتاب را از لیست انتخاب کنید.