چت دانلود

www.enjil.me

ناحوم 1
1
خشم خداوند علیه نینوا
1خداوند این پیام را که در مورد نینوا بود، در رؤیا به ناحوم القوشى داد:
2خداوند، خداى غیور و انتقام گیرنده است.
او با خشم و غضب انتقام مى‌گیرد
و دشمنان خود را مجازات مى‌کند.
3خداوند خیلى زود خشمگین نمى‌شود،
امّا او قادر و تواناست
و گناه را هرگز بى‌سزا نمى‌گذارد.
قدرت خداوند را مى‌توان در توفان و گردباد مشاهده کرد.
ابرها خاک زیر پاى او مى‌باشند.
4به فرمان او رودها و دریاها خشک مى‌شوند.
کشتزارهاى سرسبز باشان و کوه کرمل از بین مى‌روند
و گُلهاى لبنان پژمرده مى‌گردند.
5در برابر او کوهها تکان مى‌خورند؛
و تپّه‌ها هموار مى‌شوند.
جهان به لرزه می‌آید،
دنیا و ساکنینش به وحشت مى‌افتند.
6کیست که بتواند در برابر خشم او مقاومت کند؟
غضب او مثل آتش مى‌ریزد
و صخره‌ها در برابر خشم او خُرد مى‌شوند.
7خداوند نیکوست
و در روز سختى و مصیبت از بندگان خود حمایت می‌کند
و کسانى را که به او توکّل کنند پناه مى‌دهد.
8امّا با سیلاب شدید خشم خود، دشمنان را نابود می‌‌سازد؛
و مخالفین را به کام تاریک مرگ مى‌فرستد.
9چه نقشه‌اى برضد خداوند مى‌توانید بکشید!
او ناگهان شما را هلاک خواهد کرد،
به طوری که نتوانید بار دیگر در مقابل او بایستید.
10دشمنان خداوند مانند خارهاى به هم پیچیده
و کاه خشک در آتش مى‌سوزند و خاکستر مى‌شوند.
11از تو اى نینوا، شخصى پیدا مى‌شود که علیه خداوند توطئه مى‌کند. 12خداوند به قوم خود اسرائیل چنین مى‌فرماید: «لشکر آشور هرقدر نیرومند و زیاد باشد، شکست مى‌خورد و نابود مى‌شود. من شما را به ‌قدر کافى مجازات کرده‌ام، امّا دیگر این کار را نمى‌کنم. 13اکنون زنجیر بندگى را از گردنتان برمى‌دارم و شما را از قید اسارت آشوریان آزاد مى‌سازم.»
14خداوند در مورد آشوریان مى‌فرماید: «نسلى به نام ایشان باقى نخواهد ماند. من بُتهایی را که در پرستشگاههای خدایان ایشان است نابود مى‌کنم و قبر آشوریان را آماده مى‌کنم، زیرا سزاوار زندگی نیستند.»
15ببینید، قاصدى از فراز کوهها پایین می‌آید و مژدهٔ پیروزى را اعلام مى‌کند. اى مردم یهودا، عیدهاى خود را برگزار کنید و نذرهاى خود را ادا نمایید، زیرا مردم شریر آشور دیگر هرگز بر شما حمله نخواهند کرد. آنها همگى نابود شده‌اند.
2
سقوط نینوا
1اى نینوا، دشمنان بر تو حمله مى‌آورند
و با نیروى نظامى خود تو را خراب و ویران مى‌کنند.
پس دیوارهایت را محافظت
و از جاده‌هایت مراقبت نما. قوایت را جمع کن
و براى جنگ آماده باش.
2(دشمنان، شکوه و عزّت اسرائیل را از بین بردند، امّا خداوند دوباره آن را به آنها برمى‌گرداند، همان‌گونه که قبل از حملهٔ دشمن بود.)
3دشمنان با سپرهاى سرخ مسلّح هستند،
لباسهاى قرمز نظامى پوشیده‌اند.
آنها آمادهٔ حمله می‌شوند!
ارّابه‌های آنها مثل آتش می‌درخشد!
اسبهای آنها سُمهایشان را بر زمین می‌کوبند.
4ارّابه‌ها در جاده‌ها و میدانها به سرعت پیش مى‌روند.
مانند مشعل مى‌درخشند و مثل برق مى‌دوند.
5سرکردگان نظامى احضار مى‌شوند
همان‌طور که به جلو می‌روند می‌لغزند.
با عجله به‌ طرف دیوارها مى‌دوند
و منجنیق‌هاى خود را آماده مى‌کنند.
6بندهاى آب باز شده‌اند
و کاخ شاهى به وحشت افتاده است.
7ملکه را برهنه کرده با خود به اسیرى برده‌اند
و کنیزانش مانند فاخته ناله مى‌کنند
و سینه‌زنان به دنبالش مى‌روند.
8شهر نینوا مانند حوض آبى است
که سوراخ شده باشد،
ساکنان آن فرار مى‌کنند
و به فریاد کسانى‌‌که آنها را از فرار بازمى‌دارند، توجّه نمى‌کنند.
9خزانه‌هاى شهر پُر از اشیاى نفیس است.
نقره‌ها را تاراج کنید!
طلاها را به یغما ببرید!
10شهر نینوا، ویران و متروک شده است.
دلها از ترس فرو مى‌ریزد،
زانوها مى‌لرزند، براى مردم نیرویی نمانده
و رنگ از چهره‌ها پریده است.
11کجاست آن شهرى
که زمانى بیشهٔ شیرمردان
و مسکن شیر بچّه‌ها بود.
شهری که شیرهای نر و شیرهای جوان به آن می‌روند
و شیربچگان در آن امنیّت دارند.
12مردانش مثل شیر دشمنان را مى‌دریدند
و همسر و فرزندان خود را با شکار سیر مى‌کردند
و خانه‌هایشان از اجساد دریده شده پُر بود.
13خداوند متعال مى‌فرماید: «من دشمن تو هستم! ارّابه‌هایت را مى‌سوزانم. سربازانت را در جنگ هلاک مى‌کنم. تمام مال و دارایى را که از مردم گرفته‌اى، از تو مى‌گیرم و دیگر کسى به پیغام و تقاضایت توجّهى نمى‌کند.»
3
1واى بر تو اى شهر خونریز
که پُر از دروغ و قتل و غارت هستى!
2به صداى شلاّقها،
غرّش چرخ ارّابه‌ها،
تاخت و تاز اسبها
و جهش ارّابه‌ها گوش بدهید!
3سواران براى حمله آماده‌اند.
شمشیرها و نیزه‌هاى برّاق آنها مى‌درخشند.
اجساد بی‌شمار کشته‌شدگان در همه‌جا بچشم مى‌خورد
و سربازان دشمن در هنگام رفتن بر آنها مى‌افتند.
4این نینواى زناکار و جادوگر،
مانند یک زن قشنگ با افسونِ زیبایى خود مردم را به دام مرگ مى‌فرستاد
و با فریب و نیرنگ آنها را بنده و غلام خود مى‌ساخت.
5خداوند متعال مى‌فرماید:
«اى نینوا، من تو را مجازات مى‌کنم
و برهنه‌ات مى‌کنم
تا در پیش تمام اقوام خوار و رسوا شوى.
6تو را با کثافت مى‌پوشانم
و مایهٔ عبرت مردم مى‌سازم.
7همه از دیدن تو به عقب خواهند رفت
و مى‌گویند: 'نینوا ویران شد.
کسى به حال او افسوس نمى‌خورد و تسلّى‌اش نمى‌دهد.'»
8اى نینوا، آیا تو بهتر از تیبس، پایتخت مصر هستى؟ آن شهر را هم رود نیل از هر طرف احاطه کرده و مانند دیوارى از آن محافظت مى‌کرد. 9حبشه و تمام قلمرو مصر تحت فرمانش بودند. قدرت و عظمتش حد و اندازه نداشت و کشورهاى فوط و لیبى با او متّحد بودند. 10با این‌همه، مردم تیبس اسیر و تبعید شدند. کودکانشان را در کوچه و بازار زدند و کشتند. رهبران و بزرگان آنها را به زنجیر کشیدند و آنها را با قرعه بین خود تقسیم کردند.
11تو اى نینوا، مانند اشخاص مست، گیج مى‌شوى و براى اینکه از شر دشمنان در امان باشى، خود را پنهان مى‌کنى. 12قلعه‌هایت مانند درختان انجیرى هستند که میوه‌هایش رسیده است. وقتى درختان را تکان بدهند، میوه‌هایش به دهان خورنده مى‌ریزد. 13سربازانت مثل زنان هستند. کشورت در برابر قواى دشمن بی‌دفاع مانده است و دروازه‌هایت با پشت‌بندهایشان در آتش مى‌سوزند. 14چون بزودى محاصره مى‌شوى آب ذخیره کن، قلعه‌هایت را محکم کن و گِل را آماده ساز و براى ساختن دیوارهایت خشت بزن. 15با وجود این، در آتش خواهى سوخت، با شمشیر قطعه‌قطعه خواهى شد و دشمنانت تو را مانند ملخى که محصول را مى‌خورد، از بین مى‌برند.
مانند مور و ملخ، زیاد و بی‌شمار شدى. 16تعداد تاجرانت بیشترتر از ستارگان آسمان بودند، ولى همگى مانند ملخها بال گشودند و پرواز کردند. 17حاکمان و پیشوایانت مانند ملخهایى هستند که در روزهاى سرد بر روى دیوارها جمع مى‌شوند، امّا وقتى آفتاب مى‌درخشد و هوا گرم مى‌شود، همگى پرواز مى‌کنند و ناپدید می‌گردند.
18اى امپراتور آشور، حاکمانت مُرده و اعیان و اشرافت به خواب ابدى رفته‌اند. قومت بر کوهها پراکنده شده‌اند و کسى نیست که آنها را جمع کند و بازگرداند. 19زخمت دارویى ندارد و جراحتت درمان ناپذیر است. همهٔ کسانى‌‌که خبر نابودى تو را مى‌شنوند، از شادى دست مى‌زنند، زیرا هیچ‌کسى نیست که از دست تو ظلم و ستم ندیده باشد.

آیا می فهمید آنچه را خوانده اید؟

چت با یک مسیحی
فصل بعدی

كتاب مقدس مسیحیان شامل ۶۶ كتاب می‌باشد كه در یك جلد جمع آوری شده است و مجموعاً كتاب مقدس خوانده می‌شود.

كتاب مقدس دارای دو قسمت بنام عهد عتیق و عهد جدید می‌باشد.

برای خواندن کتاب دیگری از کتاب مقدس، یک کتاب را از لیست انتخاب کنید.