چت دانلود

www.enjil.me

دوم تسالونیکیان 1
1
مقدّمه
1از طرف پولس و سیلوانس و تیموتاؤس به كلیسای تسالونیكیان كه به پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند تعلّق دارد. 2خدای پدر و عیسی مسیح خداوند، فیض و آرامش به شما عنایت فرمایند.
عقوبت در وقت آمدن مسیح
3ای برادران*روی سخن در آیه با ایمانداران است.، ما موظّفیم همواره خدا را به‌خاطر شما سپاس گوییم. آری، شایسته است چنین كنیم؛ زیرا ایمان شما به طور عجیبی رشد می‌کند و محبّت شما به یكدیگر روز افزون است. 4ما در كلیساهای خدا به‌خاطر بردباری و ایمانتان در تحمّل آزارها و رنجها به وجود شما افتخار می‌کنیم.
5این آزارها ثابت می‌کند كه خدا از روی انصاف داوری می‌کند و می‌خواهد كه شما شایستهٔ پادشاهی خدا كه به‌خاطر آن رنج می‌برید، بشوید. 6خدا عادل است و به کسانی‌که به شما آزار می‌رسانند، جزا خواهد داد 7و به شما كه رنج و آزار می‌‌بینید و همچنین به ما آسودگی خواهد بخشید. این كار در روزی كه عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان توانای خود 8در آتشی فروزان ظهور كند، انجام خواهد گرفت و به آنانی كه خدا را نمی‌شناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد می‌کنند، كیفر خواهد داد. 9آنان كیفر هلاكت جاودانی و دوری از حضور خداوند و محرومیّت از جلال قدرت او را خواهند دید. 10در آن روزی كه او می‌آید، از مقدّسین خود جلال خواهد یافت و تمام ایمانداران از دیدن او متعجّب خواهند شد و شما نیز جزء آنها خواهید بود، زیرا به شهادت ما ایمان آوردید.
11به این سبب است كه ما همیشه برای شما دعا می‌کنیم كه خدای ما، شما را شایستهٔ دعوت خود گرداند و همهٔ آرزوهای نیكوی شما را برآورد و فعالیّتهای شما را كه از ایمان سرچشمه می‌گیرد، با قدرت خود به كمال رساند، 12تا نام خداوند ما عیسی مسیح در شما جلال یابد و شما نیز بر طبق فیض خدای ما و عیسی مسیح خداوند در او جلال یابید.
2
مظهر شرارت
1ای برادران*روی سخن در آیه با ایمانداران است.، دربارهٔ آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما با او، از شما خواهش می‌کنم 2نگذارید سخنان کسی‌که به استنادِ نامه و گفته‌های ما یا با موعظه و نبوّتهای خود ادّعا می‌کند كه روز خداوند فرا رسیده است، شما را مشوّش و نگران سازد. 3نگذارید هیچ‌کس به هیچ عنوانی شما را فریب دهد، زیرا آن روز نخواهد آمد، مگر اینکه اول شورش عظیمی علیه خدا روی دهد و مظهر شرارت -‌یعنی آن مردی كه از ابتدا مقرّر بود به جهنم برود- ظهور كند. 4او با هر آنچه خدا خوانده می‌شود و هر آنچه مورد پرستش است، مخالفت می‌کند و خود را بالاتر از همهٔ آنها قرار خواهد داد به حدّی كه در معبد بزرگ خدا می‌نشیند و ادّعای خدایی می‌کند.
5آیا فراموش کرده‌اید كه وقتی با شما بودم این چیزها را به شما گفتم؟ 6خود شما می‌دانید كه چه چیزی فعلاً از ظهور او جلوگیری می‌کند. او در زمان معیّن شده ظهور خواهد کرد. 7اكنون شرارت مخفیانه كار می‌کند، ولی هرگاه قدرتی كه مانع آن است از میان برداشته شود به طور آشكار كار خواهد كرد. 8آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد كرد و عیسی خداوند با نَفَس دهانِ خود او را خواهد كُشت و با ظهور پر شكوه خود او را نابود خواهد كرد. 9ظهور آن مظهر شرارت در اثر فعالیّتهای شیطان خواهد بود و با انواع نشانه‌ها و معجزات فریبنده 10و هر نوع شرارتی كه برای محكومین به هلاكت فریبنده است، همراه خواهد بود. چون آنها عشق به حقیقت را كه می‌تواند آنان را نجات بخشد، قبول نكردند. 11از این جهت خدا آنها را گرفتار نیرویی گمراه‌كننده خواهد كرد و این نیرو طوری در آنها عمل می‌کند كه آنچه دروغ است، باور كنند. 12در نتیجه همهٔ آنانی كه به حقیقت ایمان نیاورده‌اند و از گناه لذّت برده‌اند، محكوم خواهند شد.
برگزیدگان خدا
13امّا، ای برادران*روی سخن در آیه با ایمانداران است. محبوب در خداوند، ما موظّفیم همیشه خدا را به‌خاطر شما شكر كنیم، زیرا خدا شما را به عنوان اولین ایمانداران برگزید تا به وسیلهٔ روح‌القدس، شما را پاک گرداند و از راه ایمان به حقیقت نجات یابید. 14شما را به وسیلهٔ مژده‌ای كه ما برایتان آوردیم، دعوت كرد تا در جلال خداوند ما عیسی مسیح سهمی داشته باشید. 15پس ای برادران*روی سخن در آیه با ایمانداران است.، استوار بمانید و آن تعالیمی را كه شفاهاً یا كتباً از ما آموختید، محكم نگاه دارید.
16خود خداوند ما عیسی مسیح و خدای پدر كه ما را دوست داشته است و از راه فیض ما را دایماً تشویق كرده و امید نیكویی به ما بخشیده است، 17شما را نیز تشویق و تقویت كند تا آنچه را كه نیكوست بگویید و به عمل آورید.
3
برای ما دعا كنید
1دیگر اینکه، ای برادران*روی سخن در آیه با ایمانداران است.، برای ما دعا كنید تا پیام خداوند نیز به سرعت منتشر و با احترام پذیرفته گردد، همان‌طور که در میان شما شد. 2و دعا كنید كه خدا ما را از دست افراد بداخلاق و بدكار نجات بخشد؛ زیرا همهٔ مردم به آن پیام ایمان ندارند.
3امّا خداوند قابل اعتماد است. او شما را تقویت خواهد فرمود و از آن شریر حفظ خواهد كرد. 4ما، در خداوند به شما اطمینان كامل داریم كه دستورهای ما را به عمل می‌آورید و همچنان به عمل خواهید آورد. 5خداوند دلهای شما را به سوی محبّت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید.
همه باید كار كنند
6ای برادران،*روی سخن در آیه با ایمانداران است. ما به نام عیسی مسیح خداوند به شما فرمان می‌دهیم كه از هر ایمانداری كه تنبلی می‌کند و مطابق تعالیمی كه ما داده‌ایم رفتار نمی‌کند، دوری جویید. 7زیرا شما خوب می‌دانید برای اینکه از ما سرمشق بگیرید چه باید بكنید. ما در میان شما بیكار نبودیم، 8نان هیچ‌کس را مفت نخوردیم، بلكه شب و روز برای امرار معاش خود كار كردیم و زحمت كشیدیم تا به هیچ‌کس از شما تحمیل نشویم. 9علّتش این نبود كه استحقاق آن را نداشتیم؛ بلكه می‌خواستیم سرمشقی به شما بدهیم كه از آن پیروی كنید. 10حتّی هنگامی‌که نزد شما بودیم دستور دادیم هرکس که نمی‌خواهد كار كند، حقّ غذا خوردن هم ندارد.
11ما می‌شنویم كه افرادی در میان شما هستند كه تنبلی پیشه کرده‌اند و به عوض اینکه خود كار كنند، در كار دیگران فضولی می‌کنند. 12به نام عیسی مسیح خداوند چنین اشخاص را نصیحت می‌کنم و به آنها فرمان می‌دهم كه در سكوت به كار بپردازند تا نانی به دست آورند.
13امّا شما ای برادران*روی سخن در آیه با ایمانداران است.، از نیكی كردن خسته نشوید. 14اگر كسی در آنجا باشد كه از آنچه در این نامه نوشتیم اطاعت نمی‌کند، مراقب او باشید و مطلقاً با او رفت و آمد نكنید تا شرمنده شود. 15او را دشمن نشمارید، بلكه مانند یک ایماندار به او اخطار كنید.
خاتمه
16خود خداوند كه سرچشمهٔ آرامش است، همواره و در هر مورد به شما آرامش عطا فرماید و با همهٔ شما باشد. 17من، پولس، با خط خود درود می‌فرستم. این امضاء، هر نامه‌ای را كه از طرف من باشد تصدیق می‌کند و این است دست خط من. 18فیض خداوند ما عیسی مسیح با همهٔ شما باد.

آیا می فهمید آنچه را خوانده اید؟

چت با یک مسیحی
فصل بعدی

كتاب مقدس مسیحیان شامل ۶۶ كتاب می‌باشد كه در یك جلد جمع آوری شده است و مجموعاً كتاب مقدس خوانده می‌شود.

كتاب مقدس دارای دو قسمت بنام عهد عتیق و عهد جدید می‌باشد.

برای خواندن کتاب دیگری از کتاب مقدس، یک کتاب را از لیست انتخاب کنید.